Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara

Vissza a Főoldalra
Adatvédelem

Jogi nyilatkozat

Felhasználási feltételek


Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) weboldalaira történő látogatásával egyidejűleg Ön elfogadja a következő feltételeket, melyek a böngészés teljes időtartamára és a felhasználás minden módjára nézve irányadóak. A leírtak ismeretét természetesnek vesszük, elvolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. A jelen dokumentumban megjelenő közkeletűen használt fogalmakat (például link, website, weboldal, honlap, e-mail stb.) külön nem magyarázzuk, mivel ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekintjük, és természetesnek tartjuk az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét, hiszen ezek az Internet használatához alapvetően szükséges fogalmak.

A minél egyszerűbb elérhetőség érdekében a MESZK weboldalai tartalmazhatnak olyan külső weboldalakra utaló hivatkozásokat, amelyeket harmadik személyek üzemeltetnek. Az ilyen külső weboldalak böngészésére a jelen használati feltételek hatálya már nem terjed ki. Kizárólag az Ön felelőssége, hogy a külső weboldalak meglátogatásakor az adott webhely használati feltételeit megismerje. A MESZK nem vállal felelősséget a külső weboldalakon elérhető tartalomért. Valamely külső weboldalra utaló hivatkozás nem jelenti kifejezetten azt, hogy a MESZK támogatja az oldalt, vagy az ilyen weboldalak által bemutatott termékeket és szolgáltatásokat.

A MESZK webrendszerének informatikai háttérszolgáltatója (ASP - Application Service Provider): MESZK - [meszk.hu]. A MESZK weboldalaira való látogatásával Ön vállalja, hogy az MESZK szerverére Ön által bármilyen módon felvitt tartalom nem tartalmaz nyilvános közlésre alkalmatlan, valamint harmadik személyek jogait sértő, illetve önmagában bűncselekményt megvalósító részeket, továbbá mindent megtesz annak érdekében, hogy a tartalom elküldése előtt eltávolítsa a vírusokat, vagy más, a szerver rongálására alkalmas elemeket.

A MESZK nem vállal felelősséget a felhasználók által weboldalaira küldött tartalomért. Minden esetben a tartalmat elhelyező személyt terheli a felelősség, amennyiben a felvitt tartalom, illetve annak nyilvánosságra hozatala harmadik személy jogait, vagy jogos érdekeit sérti. A jogsértő tartalmat elhelyező személyt kártérítési kötelezettség terheli, ha harmadik személy a MESZK ellen a felvitt tartalom miatt eljárást indít, vagy egyébként vele szemben igényt érvényesít. A MESZK bármikor jogosult a felhasználók által felvitt tartalmat weboldalairól eltávolítani.

A MESZK mindent megtesz felhasználói személyes adatainak védelméért. Jelen jogi nyilatkozat a meszk.hu webhely adatgyűjtési, adatkezelési, adatfeldolgozási és használati módját is ismerteti. A MESZK más online vagy offline webhelyeire, kiadványaira vagy szolgáltatásaira nem érvényes. A webhely megnyitásával a felhasználó elfogadja az adatkezelés és a meszk.hu webhely használat jelen nyilatkozatban leírt feltételeit.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (cégbejegyzés szerinti cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76., képviselő: Dr. Balogh Zoltán, Elnök) meszk.hu webhelyét az MESZK (cégbejegyzés szerinti cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76., ügyfélszolgálati iroda, levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76., képvselő: Dr. Balogh Zoltán elnök működteti.


Személyes adatok gyűjtése


A MESZK szükség esetén személyazonosításra alkalmas adatokat kér a felhasználóktól, illetve olyan adatokat, amelyek segítségével felveheti a kapcsolatot a felhasználókkal egy adott szolgáltatás biztosítása végett, vagy egy kért tranzakció teljesítése érdekében. Ilyen szolgáltatások különösen, de nem kizárólagosan:

 • információnyújtás, ill. -kérés a MESZK szolgáltatásairól,
 • tag- és tagdíjnyilvántartás,
 • -továbbképzés,
 • szakmai vetélkedők,
 • kamarai, szakmai események,
 • e-mail alapú hírlevelek
 • csatlakozás korlátozott hozzáférésű kiemelt webhelyhez vagy szolgáltatáshoz
 • a MESZK működését biztosító tagdíj beszedése (mely fizetési kötelezettséget a Kamara Alapszabálya is tartalmazza)
 • tudományos folyóirat terjesztése

A kért személyes adatok között szerepelhetnek a MESZK tagjainak, munkatársainak, vagy bármely a honlapon regisztrált felhasználónak személyes adatai, mint például név, születési év, postai levelezési cím, elektronikus levelezési cím, honlap cím, telefonszám, szakmai munkásságra vonatkozó információk, munkáltatók adatai, azok elérhetőségei (cím, telefonszám, email, google-maps), egészségügyi szervezeti egységek, szakrendelés-információk (szakrendelés-kereső).

A webhely bizonyos esetekben rögzítheti a webhelylátogatás adatait, például az internetkapcsolathoz használt internetszolgáltató nevét és az IP-címet, a webhelylátogatás dátumát és időpontját, a webhely meglátogatott lapjainak nevét és a webhelyre érkezés közvetlen kiindulási pontjául szolgáló webhely internetes címét. Ezen az adatok megismerése által a MESZK fokozni kívánja a webhely működésének hatékonyságát, elemzi az aktuális trendeket és felügyeli a webhelyet, annak jogszerű működését. Bizonyos webhelyeink hardver- és szoftverinformációkat gyűjtenek a kért szolgáltatás biztosítása érdekében.

A MESZK szakmai közösségén keresztül kapcsolat létesíthető a MESZK tagjaival, regisztrált felhasználóival, szakértőivel, kollégáival, ezáltal megoszthatók a KAMARA szolgáltatásairól, információiról, tudásanyagáról, szakmai híreiről és egyéb információiról rendelkezésre álló legújabb hírek. Annak érdekében, hogy mások ártó szándékkal vagy nem megfelelő célból ne szerezhessék meg e-mail címét és egyéb személyes adatait, a MESZK azt tanácsolja, hogy hírcsoportok, csevegés vagy egyéb nyilvános fórumok alkalmazása esetén csak kellő körültekintéssel adja meg valódi e-mail címét és egyéb személyes adatait.


Személyes adatok kezelése


A webhelyen gyűjtött személyes adatokat a MESZK a webhely üzemeltetéséhez, valamint a felhasználók által kért vagy engedélyezett szolgáltatás(ok) vagy tranzakció(k) végrehajtásához használja.
E célból a MESZK a személyes adatok esetleges felhasználásával hatékonyabb ügyfélszolgálati tevékenységet folytathat, korszerűsítheti a webhelyet és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint egyszerűbbé teheti a webhely használatát. Ezáltal nincs szükség ugyanazon adatok ismételt beírására, és a webhely a felhasználók igényei és érdeklődési köre szerint testre is szabható.

A MESZK kutatási célokra egyesíti a látogatási adatokat a név nélkül gyűjtött demográfiai adatokkal, és ezen összesített információt a webhely tartalmának megfelelő összeállítása érdekében használja fel. Személyre szabott tartalom szolgáltatása érdekében a MESZK a webhely egyes korlátozott hozzáférésű részein - a felhasználók előzetes hozzájárulásával - egyesíti a látogatási adatokat a személyes adatokkal. Ha valamely felhasználó nem adja beleegyezését, a MESZK nem nyújthat számára személyre szabott szolgáltatást, és nem egyesíti személyes adatait a látogatási adatokkal.

Hírlevél küldésekor vagy reklámcélú e-mailek küldésének engedélyezése után a MESZK testreszabott hivatkozások vagy hasonló megoldások segítségével nyomon követheti, hogy a felhasználók mely hivatkozásokra kattintanak az e-mailekben. Az így kapott információt összevetheti a személyes adatokkal, és célzottabb e-maileket vagy szolgáltatási ajánlatokat küldhet. Minden ilyen típusú e-mail természetesen tartalmaz egy, a hírlevél vagy a szolgáltatás lemondására szolgáló hivatkozást.

A MESZK bizonyos időközönként olyan e-maileket is küldhet felhasználóinak, amelyekben a MESZK alaptevékenységének tekinthető kérdésekről ad tájékoztatást, információkat, vagy technikai jellegű információkat tartalmaz. A meszk.hu webhely egyes szolgáltatásai esetén az felhasználóval létesített kapcsolat a szolgáltatás velejárója. Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során más jellegű adatokat (név, diplomaszerzés éve, hallgatói felhasználónév és/vagy jelszó, e-mail cím) is kérünk látogatóinktól. Ezen adatok az Adatkezelő által meghatározott speciális tartalmakhoz való hozzáférést biztosítják, amely tartalmak nem nyilvánosak a honlap bármely látogatója számára, azaz harmadik fél számára speciális jogosultság megléte nélkül, nem hozzáférhetőek.

Alapértelmezett szolgáltatásként minden regisztrált felhasználó (jogosultságának megfelelően szűkített módon elérhető információkkal) megkapja a MESZK szakmai e-hírlevelét, mely egyéni kérésre - postai úton, vagy elektronikus levélben eljuttatva a kérést a Kamara számára - lemondható.
A meszk.hu webhely egyes szolgáltatásai segítségével a felhasználók nyilvánosan is megjeleníthetik bizonyos személyes adataikat, például a MESZK azon partnereinek, amelyek a kapcsolattartási adatok közzétételét szolgáltatásajánlatuk részének tekintik. Ezen szolgáltatások igénybe vétele minden esetben önkéntes.
A MESZK ezen kívül bizonyos korlátozott szolgáltatásait más vállalatokra bízza, beleértve a webhelytárolást, a postázást, a webhely és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználói kérdések megválaszolását, és más szolgáltatásokról értesítő anyagok elküldését. Az ilyen tevékenységet végző cégek csak a munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges személyes adatokat kapják meg a Kamarától. E vállalkozások kötelesek bizalmasan kezelni az átadott adatokat, és azokat feladatuktól eltérő célra nem használhatják fel.

A MESZK számos különféle biztonsági technológiát és eljárást alkalmaz a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, felhasználásának vagy közzétételének megakadályozására. A felhasználók által megadott személyes adatokat biztonságosan ellenőrzött létesítményekben elhelyezett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon tárolja. Ezen kívül egyes személyes adatok (például a hitel- és bankkártya-számok) interneten történő továbbításakor SSL (Secure Socket Layer) protokoll alapú titkosítással biztosítja azok védelmét.

A webhelyen gyűjtött személyes adatokat a MESZK a 2011. évi CXII. törvény II. 7. 8.§ (4) alapján Magyarországon vagy az EGT területén belül tárolhatja és dolgoztathatja fel.


Hozzáférés a személyes adatokhoz

A webhelyen megadott személyes adatok és kapcsolattartási beállítások áttekintésére és módosítására a meszk.hu Profilközpontja (Személyes adatok módosítása) szolgál. Személyes adatainak megtekintése előtt be kell jelentkeznie a meszk.hu webhelyre személyi azonosítójával (felhasználónevével, jelszavával).

Lehetősége van:

 • a régebben megadott személyes adatok megtekintésére és módosítására
 • megadni azt, hogy külső cégek megkereshetik-e ajánlataikkal

Cookie-k

A webhelyen alkalmazott cookie-k segítségével biztosítható a regisztrációs folyamat egységessége és a webhely testreszabhatósága. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, amelyeket a weblap kiszolgálója helyez el a merevlemezen. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusok terjesztésére. A cookie egyedi módon a felhasználó számítógépének van kiosztva, és csak az adott cookie-t kiadó tartományban található webkiszolgálók olvashatják azt.

Az egyik legfontosabb céljuk az, hogy gyorsabbá tegyék a böngészést. Ha például testre szab egy webhelyet, vagy annak lapjain tallóz, a cookie a következő látogatásig megőrzi a webhely számára az adott felhasználóra jellemző információt. Ez egyszerűsíti a megfelelő tartalom célba juttatását, megkönnyíti a böngészést, stb. Amikor legközelebb visszatér a webhelyre, a korábban megadott információ visszakereshető, így egyszerűen igénybe veheti a korábban testreszabott beállításokat.

A cookie elküldéséhez a rendszer webes jelküldést, más néven műveletcímkéket (tiszta GIF-technológiát) vesz igénybe. A MESZK a technológia segítségével összesített statisztikai adatokat gyűjt a meszk.hu webhely látogatottságáról (például azt, hogy hány látogató kattint valamely weblap, webnapló vagy hírlevél legfontosabb elemeire, köztük hivatkozásaira vagy grafikus elemeire). A MESZK egyes esetekben megosztja az összesített statisztikai adatokat adatkezelésre/adatfeldolgozásra szerződött partnereivel.

A webhely látogatója meghatározhatja azt is, hogy elfogadja vagy visszautasítja-e a cookie-kat. A webböngészők többsége alapértelmezés szerint fogadja a cookie-kat, de beállíthatja böngészőjét a cookie-k visszautasítására is. Ha Ön úgy dönt, hogy visszautasítja a cookie-kat, nem használhatja ki teljes mértékben az interaktív szolgáltatásokat, sem ezen, sem más webhelyen.


Webes jelzők használata

A meszk.hu weblapjai tartalmazhatnak webes jelzőnek használt képeket - más néven egy képpontból álló GIF-fájlokat -, melyek az adott lapok látogatóinak megszámlálására használatosak. A meszk.hu webes jelzőket helyezhet el reklám- és hírlevelekben annak megállapítása céljából, hogy az üzenetet megnyitották-e és eleget tett-e a felhasználó a benne foglalt felhívásnak.

Bizonyos jelzőket esetleg külső szolgáltatók helyezhetnek el, elősegítendő hirdetési kampányaik vagy e-mailes kommunikációjuk hatékonyságának meghatározását. Előfordulhat, hogy ezen webes jelzők segítségével a külső szolgáltató állandó cookie-t helyez el a számítógépen, hogy bizonyos weblapok ismételt meglátogatása, illetve e-mailek újbóli megnyitása esetén felismerhesse az Ön számítógépét és ezen lapok megtekintésére vonatkozó anonim információkat állíthasson össze. A meszk.hu tiltja a webes jelzők személyes adatok gyűjtésére vagy elérésére való használatát.


Egyéb adatgyűjtési módszerek

A webhely a HTTP header és IP csomag elemzés módszerét is használja a látogatói szokások, illetve a kommunikáció hatékonyságának növelésére. A rendszer a gyűjtött statisztikai adatokból további elemzéseket, számításokat végez, melynek eredményeképpen megállapítható az egyedi látogatók, bejelentkezett oldalletöltések és egyéb webes használati mutatók pontos értéke.


meszk.hu Passport használata

A MESZK a webhelyén informatikai partnere közreműködésével a meszk.hu Passport szolgáltatás segítségével biztosítja a bejelentkezést és a regisztrációs szolgáltatásokat. A meszk.hu Passporttal történő bejelentkezéshez meg kell adnia e-mail címét és jelszavát. Ugyanezen Passport bejelentkezési információval érhet el számos más, a Passport szolgáltatásban részt vevő webhelyet és szolgáltatást. A meszk.hu Passport használatával lehetséges - többek között - az is, hogy ha valaki egyszerre több olyan szakmai társaságnál, szervezetnél is tag, vagy regisztrált felhasználó, mely web-rendszereket ugyanaz a Szolgáltató (MESZK) biztosítja, mint a meszk.hu rendszerét, úgy Ön - a saját döntése alapján - akár más webhelyen is használhatja a meszk.hu-n használatos felhasználónév/jelszó kombinációját, így kevesebbet, vagy csak egyet kell megjegyeznie. E szolgáltatás használatával Ön az Meszk Meszk számára is engedélyezi a személyes adatai kezelését (cégbejegyzés szerinti cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76., ügyfélszolgálati iroda, levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76., képvselő: Dr. Balogh Zoltán, elnök, adatkezelési nyilvántartási száma: 03311.0001). Felhasználónevével, jelszavával történő bejelentkezést követően, bármikor lehetséges fenti rendelkezésének módosítása.


Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

A MESZK fenntartja a jogát arra, hogy bizonyos időközönként - szükség szerint – módosíthatja, aktualizálhatja jelen nyilatkozatot. Fenntartjuk a Web rendszerünkben található információk változtatási jogát is minden előzetes bejelentés nélkül.

A módosítást követően a lap tetején látható módosítási dátum is megváltozik. Amennyiben a nyilatkozat tartalma módosul, a MESZK jól látható módon fogja felhívni arra a figyelmet a webhelyen, vagy közvetlen értesítést küld az érintetteknek. Javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot, így tisztában lehet azzal, hogy milyen módon valósul meg az összegyűjtött személyes adatok védelme. A szolgáltatás további használata az adatvédelmi nyilatkozat és annak összes frissítése elfogadását jelenti.


További információ

©Copyright
A MESZK oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Látogatóink - kizárólag a regisztrációs jogosultsági szintjüknek megfelelően - szabadon elolvashatnak bármilyen, oldalainkon megjelent információt. A MESZK előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azonban tilos a tartalom, illetve a weboldalak bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése. A MESZK ugyanakkor hozzájárul a weboldalainak böngészéséhez, illetve kivonatok kizárólag saját felhasználási célból történő kinyomtatásához. A weboldalak tartalmának mindennemű üzleti célból történő felhasználása tilos. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a MESZK előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A MESZK webrendszerének informatikai háttérszolgáltatója (ASP - Application Service Provider): MESZK - [ meszk.hu ]

netlock
Az SSL hitelesítésről

Bár az Interneten keresztül történő adatátvitel jelentős része jelenleg titkosítás nélkül zajlik világszerte, a MESZK megteremtette a titkosított adatkapcsolat lehetőségét is rendszere használatához.
A MESZK nem vállalhat garanciát arra, hogy az adatoknak a szerverre - titkosítás nélkül - történő elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Ezért különösen javasoljuk, hogy adatainak biztonsága érdekében használja a 128 bites SSL kapcsolatot (Secure Socket Layer - titkosított csatorna), és ezen keresztül regisztráljon webrendszerünkbe, illetve a továbbiakban kizárólag ilyen kapcsolaton keresztül jelentkezzen be és használja a rendszer szolgáltatásait.

Az oldalainkon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. Nem vállaljuk a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el oldalainkat, és úgy használja fel a nálunk talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az általuk megosztott tartalomért a felhasználó felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, egészségi állapotra vonatkozó információ) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználónk feladata.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A MESZK a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


Az adatkezelő adatai, elérhetősége


Név: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
Képviseli: Dr. Balogh Zoltán elnök
Nyilvántartási száma: 11.Pk.60.346/2004
Adószám: 18183179-2-42
E-mail: [email protected]


Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége:


Név: MESZK
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
Képviseli: Dr. Balogh Zoltán elnök
Cégbejegyzés száma: 11.Pk.60.346/2004
Adószám: 18183179-2-42
E-mail: [email protected]

A MESZK szívesen fogadja a jogi nyilatkozattal kapcsolatos észrevételeket. Ha véleménye szerint a MESZK nem a jelen nyilatkozatban foglaltak szerint járt el, kérjük, juttassa el észrevételét elektronikus úton vagy levélben a fenti címre, és a Kamara minden tőle telhetőt megtesz a probléma mielőbbi azonosítása és megoldása érdekében.FONTOS FIGYELMEZTETÉS!


A MESZK Internet oldalai nemcsak szakemberek számára készültek, egyes esetekben oldalainkon betegtájékoztató, vagy oktatási célú anyagok is találhatóak. Kijelentjük, hogy a webrendszerünkben található információk semmilyen körülmények között nem alkalmasak betegségek kezelésére, megelőzésére, diagnosztizálására vagy gyógyítására. A MESZK semmilyen felelősséget nem vállal az oldalainak felhasználásából eredő egészségügyi problémákért, még akkor sem, ha az adott tartalmat szakorvos véleményezte. Az itt található információk nem alkalmasak orvosi kérdésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára. Diagnózis felállítására és betegség kezelésére kizárólag szakember képes az egyedi körülmények ismeretében.

Reméljük, hogy a felsorolt anyagokat Ön is hasznosnak találja majd, de mindig tartsa szem előtt, hogy ezek nem helyettesíthetik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsokat. Az Ön, vagy más egészségével kapcsolatos kérdésekben mindig konzultáljon orvosával, a sürgős esetekben azonnal vegye fel a kapcsolatot a sürgősségi betegellátás körzetileg illetékes szerveivel. Panaszok esetén keressék fel háziorvosukat vagy a megfelelő szakrendelést!


Jogorvoslati lehetőségek

Az Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarától, mint adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt - legfeljebb azonban 30 napon belül - írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.

A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha:

 • kezelése jogellenes,
 • az érintett kéri,
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy azt Hatóság elrendelte.

Amennyiben adatkezelő az adatfeldolgozótól az adatok törlését kéri, ez esetben adatfeldolgozó köteles a műveletet 5 munkanapon belül elvégezni. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelő e döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás
jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.


A MESZK és szerződött partnerei mindenkor a hatályos magyar jogszabályok betartásával járnak el, különös tekintettel, de nem kizárólagosan,

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben;
 • a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényben;
 • az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) Egészségügyi Miniszteri rendeletben
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben,
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben,
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltakra, továbbá
 • az egészségügyi ágazatban ismert és elismert szakmaspecifikus Etikai Kódexekben foglalt rendelkezésekre.

Gyakran használt funkciók

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001616
 • Állásbörze
 • Biztosítás
 • Választások 2022