Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara

Vissza a Főoldalra

Szakmai tagozat:


Felnőttápolási szakmai tagozat

Kérem válasszon az alábbi lehetőségek közül, hogy megtekinthesse a szakmai tagozattal kapcsolatos információkat.

Tisztelt Látogató!

A MESZK Felnőtt Ápolási Szakmai Tagozatának vezetősége köszönti Önt honlapján. Szeretnénk munkájának, érdeklődésének megfelelő információval szolgálni.
Kérjük, hogy az országos tagozatvezetőn, vagy a tagozati területi képviselőn keresztül ossza meg velünk észrevételeit!


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat a MESZK-nek a felnőttápolás szakterületén egészségügyi tevékenységet végző kamarai tagok speciális szakmai tevékenységének elősegítésére és szakmai érdekeinek képviseletére létrehozott, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szerve.
A szakmai tagozat tagja lehet minden olyan Országos Hivatalban nyilvántartott kamarai tag, aki a szakmai tagozatba felvételét kéri, és a tagozat tagsági feltételeit teljesíti. Ugyanazon kamarai tag, egyidejűleg egy szakmai tagozat tagja lehet. Több szakdolgozói szakképesítéssel rendelkező személy azon tagozatba kérheti a felvételét, amely szakképesítésnek megfelelő szakdolgozói tevékenységet ténylegesen végez. A tagozati tagság képesítés szerinti besorolásának lehetőségeit a szakmai tagozatokról szóló Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza.

A MESZK Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat tagja lehet aki kamarai tagsági viszonyt létesítve az alábbi szakképesítések valamelyikével rendelkezik, illetve a felnőttápolás területén tevékenykedik:
ápoló (54), diabetológiai szakápoló (klinikai szakápoló) (54), epidemiológiai szakápoló (klinikai szakápoló) (54), geriátriai szakápoló (klinikai szakápoló) (54), nefrológiai szakápoló (klinikai szakápoló) (54), onkológiai szakápoló (klinikai szakápoló) (54), felnőtt szakápoló, nefrológiai szakápoló, onkológiai szakápoló, általános betegápoló, általános ápoló, általános ápoló és általános asszisztens, ápolási asszisztens (31), gyakorló ápoló, ápolási asszisztens (31), ápolási asszisztens (33), segédápoló (felnőtt), intézetvezető, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló, hospice ápoló, hospice szakápoló-koordinátor, gyógyfoglalkoztató, diabetológiai szakápoló, geriátriai szakápoló, nefrológiai szakápoló, onkológiai szakápoló, légzőszervi szakápoló, ápoló/ BSc, ápoló/ MSc, egészségügyi szakoktató, egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakmenedzser (54), egészségügyi szakmenedzser, egészségügyi szakmenedzser/ MSc,.

A MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat taglétszáma és területi tagozati küldötti létszáma (2015)

Területi taglétszám 2015

A MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat taglétszáma és területi tagozati küldötti létszáma (2019)


Területi taglétszám 2019

A felnőtt ápolás szakmai tagozat feladatai (2015.-2019):

A MESZK törvényben meghatározott feladatait a helyi szervezetek, területi szervezetek, szakmai tagozatok, valamint az országos szervezet útján látja el.
Az egészségügyi hivatás gyakorlásával és az egészségügyi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi a felnőtt ápolás területén tevékenykedő kamrai tagok érdekeit és jogait.

Az egészségügyi szakdolgozói tevékenység általános szakmai és etikai szabályai mellett megfogalmazza a Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat által képviselt szakterületek speciális szakmai követelményeit és érdekeit, valamint a kamarán belül képviseli azokat. Részt vesz a szakmai tagozatot közvetlenül érintő jogszabályok, előterjesztések véleményezésében.

A tagozathoz tartozó tagok részére speciális, a tagozatot közvetlenül érintő kérdésekben szakmai tanácsadást nyújt, szakmai véleményt alakít ki, és azt továbbítja az érintett kamarai döntéshozó testületekhez.
Kapcsolatot tart a tagozat szerinti szakterület képviselőivel és figyelemmel kíséri a tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét.
Részt vesz az illetékességi területének megfelelően az Alapszabály keretei között az e tárgykör szerinti etikai eljárásban.
Egyéb, a tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét elősegítő feladatokat lát el.
A szakmai tagozat működését saját maga határozza meg, de ez nem lehet ellentétes az Alapszabállyal. A Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat - saját szakterületén – véleményezési joga alapján a tagozat által kialakított szakmai álláspontot a Kamara állásfoglalásában megjelölni, illetve képviselni köteles.
A szakmai tagozat véleményezési jogának gyakorlása során köteles figyelembe venni a Kamara véleményezési rendjét különös tekintettel a határidőkre. Felkérésre szakértőként részt vesz az adott egészségügyi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;
Közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez;
Feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi szervezetekkel.
Feladatkörében megvizsgálja a tagozatot érintő, nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételeit, és azok megvalósulása tekintetében szükség szerint javaslatot tesz.

A MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat részletes feladatai az Alapszabály szerint (2015. november 11.- 2019. március 28.-ig):

 • az egészségügyi szakdolgozói tevékenység általános szakmai és etikai szabályai mellett, az egyes szakmai tagozatok által képviselt szakterületek speciális szakmai követelményeinek és érdekeinek megfogalmazása és kamarán belüli, kívüli képviselete,
 • a szakmai tagozatokat közvetlenül érintő jogszabályok, előterjesztések véleményezése,
 • a szakmai tagozathoz tartozó tagok részére speciális, az adott szakmai tagozatot
 • közvetlenül érintő kérdésekben szakmai tanácsadás, szakmai vélemény kialakítása, illetve annak továbbítása az érintett kamarai döntéshozó testületekhez,
 • kapcsolattartás a szakmai tagozat szerinti szakterület képviselőivel, az OTTB-vel,
 • a szakmai tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységének figyelemmel kísérése,
 • egyéb, a szakmai tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét elősegítő feladatok ellátása, továbbképzések szervezése, javaslata a kötelező továbbképzések témáinak kialakításában, elektronikus továbbképzések tematikájának kidolgozása, szakmai minősítési munkákban való közreműködés,
 • közreműködik a MESZK országos szervezete által alapított szakmai díj felterjesztésében, javaslatot tesz a szakmai tagozaton belül kiemelkedő tevékenységet végző személy MESZK díjazására,
 • az OTTB-vel együttműködve kidolgozza az oktatás és továbbképzés ellenőrzésének szempontjait és módszerét az adott szakterületnek megfelelően.
 • Az SZTT által elfogadott Tagozati SZMSZ határozza meg az országos szakmai tagozatok működését.
 • Az országos szakmai tagozatok saját szakterületükön –véleményezési joga alapján a szakmai tagozat által kialakított szakmai álláspontot a MESZK állásfoglalásában megjelölni, illetve képviselni kötelesek.
 • Az országos szakmai tagozatok véleményezési jogának gyakorlása során kötelesek figyelembe venni a MESZK véleményezési rendjét különös tekintettel a határidőkre.
 • Több érintett szakmai tagozat egymástól eltérő véleménye esetén a MESZK országos általános alelnöke, vagy az általa kijelölt tisztségviselők az érintett országos szakmai tagozatok vezetőivel egyeztetnek, és ezután alakítják ki állásfoglalásukat.

Archív anyagok


2015
2014
2013
2012
2011
Vissza az oldal tetejére

Országos Felnőttápolási szakmai tagozatvezető bemutatása

NÉV: Tóth Andrea

MUNKAHELY: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (BKEOK)

BEOSZTÁS: Minőségfejlesztési Igazgatási Irodavezető

Tóth Andrea

Szakmai életútjának, korábban betöltött kamarai tisztségének, feladatkörének ismertetése:

TÓTH ANDREA (szül: Miskolc, 1971.04.05)

1989.-ben érettségizett és általános ápoló, általános asszisztens, továbbá gyakorló szakápoló és gyakorló szakasszisztens végzettséget szerzett a miskolci Korányi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolában.

1991-ben szakképesítése alapján felnőtt szakápolói lett.

1996.-ban a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE) Egészségügyi Főiskolai Karán diplomás ápolói, 2001.-ben a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának Ápolástudományi és Egészségpedagógiai Intézetében egészségügyi szakmenedzseri-, majd 2018.-ban Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központjában minőségügyi és betegbiztonsági menedzser diplomát szerzett. Szakdolgozatait, komplex záróvizsgáit minden esetben jeles, illetve kiváló minősítéssel értékelték.

2007.-ben természetgyógyászként sikeres vizsgát tett az Egészségügyi Továbbképző Intézetben (ETI), erre építetten kineziológia irányában szakosodott.

1989. augusztus 02.-tól jelenleg is a 6 tagkórház integrációjából létrejött Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (BKEOK), ezen belül a korábban három tagkórházból álló Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (MISEK) elődintézményeiben dolgozik.

1989.-től kezdődően általános ápolóként, majd 1991.-től felnőtt szakápolóként tevékenykedett a Miskolci Semmelweis Kórház II. Belgyógyászati és Haematológiai Osztályán.

1994-1999-ig betegágy melletti egészségügyi szakoktatói feladatokat látott el az I. Belgyógyászati Osztályon kardiológiai, gastroenterológiai és endokrinológiai szakterületeken.

1999.-től 2006.-ig diplomás ápolói és egészségügyi szakmenedzseri munkakörben dolgozott az Ápolási Igazgatóságon intézeti decubitus koordinátori, ápoláskutatói-, ápolásfejlesztői és oktatói feladatokat ellátva.

Ezzel párhuzamosan 2000-2006-ig az Intézeti Rizikó Bizottság koordinátora, 2006-2009.-ig az Intézeti Rizikó Bizottság elnöke. 2005.-től tagja a Kórház Diplomás Szakdolgozók Munkacsoportjának és az Ápolási Igazgató Szakdolgozói Tanácsadó Testületének, illetőleg 2017.-től a BKEOK Ápolási Tanácsának.

2006-tól 2017.-ig az Intézet 107 ágyas Ápolási Osztályának osztályvezetőjeként tevékenykedett

2015. december 16.-tól 2017.03.31.-ig Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (MISEK), Diósgyőri Kórházrész Ápolásszakmai vezetési-, felügyeleti feladatait látta el.

2017. -től a BKEOK Minőségfejlesztési Igazgatási Iroda Semmelweis-, Diósgyőr-, és Szent Ferenc Tagkórházakért felelős minőségfejlesztési irányítási koordinátora, majd 2019. januárjától jelenleg is a hat tagkórházért (Központi-, Semmelweis -, Szent Ferenc -, Diósgyőri -, Mezőkövesdi-, Szikszói Tagkórház) felelős Minőségfejlesztési Igazgatási Iroda vezetője.

Kitüntetések:

Példamutató szakmai tevékenységéért, tudományos munkásságáért két ízben részesült Igazgatói Dicsértben (2000.-ben és 2006.-ban) munkahelyén.2003.-ban a Semmelweis Kórház Igazgató Tanácsának döntése alapján Tanácsosi címet és kinevezést kapott.

2006. február 03-án a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) tiszteletbeli,alapító tagja címet adományozott részére a MESZK Országos Elnökségének döntése alapján.

2011.-ben a Miskolci Semmelweis Kórház Menedzsmentjének felterjesztésére az első, szakdolgozóknak adható Astellas díj nyertese lett: „Az Év Egészségügyi Szakdolgozója 2011.” Cím és I. helyezés a Felnőtt Ápolás kategóriában (a díj alapítói: Astellas Pharma Kft, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a Tegyünk az Egészségünkért Alapítvány).

2014.-ben a MESZK fennállásának 10. jubileumi évfordulóján az Országházban kapta meg a MESZK Tagozatokért díjat.

Szervezeti tagság, kamarai tevékenység:

1992.-től tagja a Magyar Ápolási Egyesületnek (2003-2006-ig a MÁE Helyi Szervezetének társelnöke), 1999.-től a Magyar Sebkezelő Társaságnak, valamint a SEBINKO Szövetségnek.

2000.-2013.-ig a SEBINKO Szövetség elnökségi tagja, 2001-2011.-ig a SEBINKO Szövetség Kutatási Munkacsoport vezetője.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megalakulásakor 2004.április 01- től 2004. augusztus 28.-ig a MESZK B-A-Z megyei területi szervezőjeként közel 5 hónap alatt több, mint 7000 egészségügyi szakdolgozó csatlakozásában, tagfelvételében segédkezett, irányította, koordinálta 9 Helyi Szervezet, illetve a B-A-Z Megyei Területi Szervezet megalakulását, amely ma már közel 8000 fős tagsággal bír.

2004-től 2007.-ig a MESZK B-A-Z Megyei Területi Szervezet általános alelnöke, mely feladatkörben a szakmai tagozatok munkáját fogta össze és ezzel egy időben a MESZK Területi Oktatási és Tudományos Bizottság vezetője is volt.

2004. augusztus 28.-tól folyamatosan helyi-, területi- és országos küldötti feladatokat lát el a Miskolc Helyi-, B-A-Z Megyei Területi Szervezetekben, illetve a tagozatban.

Aktívan közreműködött a MESZK Természetgyógyászati-, Sürgősségi Betegellátás-, Egészségügyi Szervező, illetve Gyógyászati Segédeszköz Gyártói és Forgalmazói-, Szociális Szakterületi Szakmai Tagozatok megalakulásában és tevőlegesen is segítette az újonnan megalakuló szakmai tagozatok munkáját.

2007. május 15.-től három egymást követő ciklusban is megválasztásra került a MESZK Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat Országos Tagozatvezetői és országos küldötti feladatainak ellátására, melyet jelenleg is végez.

Országos tagozatvezetőként és országos küldöttként a MESZK Országos Küldöttközgyűlésein aktívan részt vesz és képviseli a felnőttápolási-, illetve valamennyi szakmai tagozat érdekeit, rendszeresen részt vesz az Alapszabály módosítást előkészítő bizottságok munkájában.

Az országos tagozatvezetőkkel, illetve az Országos Általános Alelnökkel szorosan együttműködve jelenleg is segíti az Szakmai Tagozatvezetők Tanácsának (SZTT) munkáját.

Szakmai tevékenységek/eredmények:

1999 -2006 között létrehozta és folyamatosan fejlesztette a miskolci Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház teljes decubitus, inkontinencia és baleset megelőzési programját. Az országban elsőként tevékenykedett decubitus koordinátori munkakörben (1999).

2003-2006. között külső, felkért szakértőként több városi-, és egy dél-magyarországi megyei kórház komplex decubitus programját tervezte meg és közreműködött azok beindításában. A SEBINKO Szövetség által meghirdetett pályázaton az általa felkészített intézmények közül az egyik városi kórház az ország legjobb Decubitus Programja címet nyerte el, a megyei kórház pedig különdíjas lett.

Közép és felsőoktatási intézményekben óraadó, előadó, egyetemeken, főiskolákon külső konzulensi tevékenységet végez.

Az általa vezetett Ápolási Osztály szakmai gyakorlati oktatási- és vizsgahelyszín lett.

Folyamatosan részt vesz az ápolói, szakápolói szakképzési és felsőoktatási szakmai programok összeállításában, az ápolói-, geriátriai és krónikus beteg szakápolás követelménymodul szvk szakértője, elkészítője.

Az egészségügyi struktúraátalakításra reagálva 2007.-ben szakértőként és előadóként országos tréninget tartott a Magyarországon akkor működtetett ápolási osztályok vezetőinek „Az ápolási osztály tervezése, létrehozása, működtetésének koncepciója” címmel.

A Kamarán belül országos szakmai tudományos napokat, tréningeket szervez és azokon rendszeresen oktat, előad. Nevéhez fűződik az „Alternatív lehetőségek és holisztikus szemlélet az egészségügyben”, az Ápolás Innováció Országos Tudományos Konferencia”, valamint az „Ápolásmenedzsment Országos Középvezetői Konferencia” létrehozása, sorozatos szervezése.

Több alkalommal kezdeményezte és valósította meg a más szakmai tagozatokkal (sürgősségi betegellátás-, aneszteziológiai- intenzív ápolási-, egészségügyi szervező-, természetgyógyászat-, szociális szakterületi) közös rendezvények lebonyolítását, illetve részt vett előadóként más szakmai tagozatok rendezvényein.

2010-től szerepel a MESZK Vizsgabizottsági Tag Országos Nyilvántartásában, és a MESZK OTTB Szaktanácsadói Névjegyzékében. Érvényes szaktanácsadói-, szakértői és vizsgabizottsági tag igazolvánnyal rendelkezik, ezen jogosítványok alapján rendszeresen vizsgáztat az ápolóképzés különböző területein.

Több országos kutatásban, munkaanyag összeállításában vett részt szakértőként, illetve kutatási koordinátorként, vezetőként:2010.-ben szakértőként és kutatási koordinátorként közreműködött a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részére készített tanulmány összeállításában, melynek témája a szociális intézmények és kórházi ápolási osztályok ápolási tevékenységeinek összehasonlító költségelemzése volt.

2011.-ben részt vett képzések, továbbképzések fejlesztésében, majd az ápolói kompetenciák meghatározását elősegítő, hatásköri listák fejlesztésére irányuló szakmai projectekben szakértőként és Felnőtt Ápolás Munkacsoport vezetőjeként tevékenykedett (TÁMOP 6.2.2/B/09 project/ Hatásköri listák készítése Ápoló MSc, Ápoló BSc, Ápoló OKJ,Geriátriai szakápoló, Onkológiai szakápoló szakterületekre). A Felnőtt Ápolás Munkacsoport által elkészített hatásköri listákat az érintett szakmai szervezetek és a Szakmai Kollégiumok véleményezték, majd országosan kiadásra kerültek a MESZK gondozásában.

A Pécsi Tudományegyetem, a Széchenyi István Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Szent István Egyetem és a Medicina Könyvkiadó Zrt. együttműködésében megvalósult „Interdiszciplináris (élet-, társadalom- és jogtudományi ismeretköröket integráló) ápolástan, valamint elsősegélynyújtás és egészségügyi menedzsment többnyelvű elektronikus tananyagfejlesztés, Ápolástudományi Tankönyv (Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012) fejezeteinek lektora.

2012.-től jelenleg is a MESZK Országos Szakmai Verseny gyakorlati versenyfeladatainak összeállítója és a szakmai zsűri tagja.

2012. évtől jelenleg is a NŐVÉR (A Hungarian Journal Of Nursing Theory And Practice) c. szakmai folyóirat szakértője, szakmai lektora.

2013.-ban megtervezte és lebonyolította a Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat országos kutatását a hazai egészségügyi szakdolgozói középvezetők foglalkoztatási helyzetéről, egészségi állapotáról.

2018. februárjától a MESZK Szakmai Fejlesztési Munkacsoportjának tagja.

2018-2019.-ben szerzőként részt vett a „Javaslat Nemzeti Ápolásfejlesztési Stratégiai Elemeire” című vitairat elkészítésében (Egészség Akadémia, Supplementum HU ISSN 2061 2850, 10. évfolyam, 2019.)

2017. –től jelenleg is az Egészségügyi Szakmai Kollégium Ápolás és Szülésznő (szakdolgozói) Tanács tagja.

Szakmai pályafutása alatt folyamatosan képezte magát. 1999-től közel 120 különböző témakörben megrendezett, akkreditált szakmai tanfolyamon, továbbképzésen, kongresszuson, konferencián jelent meg, ezzel együtt több, mint 230 hazai és külföldi szakmai rendezvényen vett részt főként szervezőként, vagy saját kutatáson alapuló előadásokat tartva. Kutatási eredményeit, szakmai tapasztalatait hazai szaklapokban, folyóiratokban publikálta. Közel 200 előadást tartott, 30 éves szakmai-, 25 éves oktatói- és 13 éves vezetői tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik.

Országos tagozatvezetői céljai, elképzelései:

Az egészségügyi szakdolgozói tevékenység általános szakmai és etikai szabályai mellett, az egyes szakmai tagozatok által képviselt szakterületek speciális szakmai követelményeinek és érdekeinek megfogalmazása és kamarán belüli, kívüli képviselete.

A szakmai tagozathoz tartozó tagok részére speciális, az adott szakmai tagozatot közvetlenül érintő kérdésekben szakmai tanácsadás, szakmai vélemény kialakítása, illetve annak továbbítása az érintett kamarai döntéshozó testületekhez.

Kapcsolattartás a szakmai tagozat szerinti szakterület képviselőivel, az OTTB-vel, a többi országos szakmai tagozat vezetőivel, illetve a területi elnökökön/ alelnökökön, tagozati területi küldötteken keresztül a területi szervezetekkel. A szakmai tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységének figyelemmel kísérése. Egyéb, a szakmai tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét elősegítő feladatok ellátása, továbbképzések szervezése, javaslata a kötelező továbbképzések témáinak kialakításában, elektronikus továbbképzések tematikájának kidolgozása, szakmai minősítési munkákban való közreműködés. Közreműködés a MESZK országos szervezete által alapított szakmai díjak felterjesztésében, javaslattétel a szakmai tagozaton belül kiemelkedő tevékenységet végző személy MESZK díjazására. Az OTTB-vel együttműködve az oktatás és továbbképzés ellenőrzésének szempontjainak és módszereinek kidolgozása az adott szakterületnek megfelelően, illetőleg megbízás alapján az ellenőrzés végzése.

Fontos cél és feladat az országos szakmai tagozat működését meghatározó Tagozati SZMSZ elkészítése együttműködve a többi országos tagozatvezetővel, majd ennek alapján a tagozati Működési Szabályzat, Működési Rend kialakítása.

A MESZK véleményezési rendjének, illetve a kijelölt határidőknek a betartása, betarttatása.

Rendszeres részvétel az Szakmai Tagozatvezetők Tanácsának (SZTT) értekezletein, az országos tagozatvezetői értekezleteken, a területi alelnökökkel, országos tagozatvezetőkkel kibővített Országos Elnökségi Üléseken, illetve az Országos Tagozat képviseletében az Országos Küldöttközgyűléseken.

Az Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat Alapszabály és a szakmai tagozatokra vonatkozó SZMSZ szerinti működésének biztosítása. Országos tagozati küldöttgyűlés szervezése az Alapszabálynak megfelelően.

Tagozati döntéshozatal, rendezvényszervezés, oktatási programok szervezése és egyéb tagozati feladatok miatti rendszeres és folyamatos kapcsolattartás a tagozati területi küldöttekkel.

Részvétel a szakmai tagozatokat közvetlenül érintő jogszabályok, előterjesztések véleményezésében, jogszabályalkotó, módosító javaslatok kezdeményezésében, illetve a tagozathoz tartozó tevékenységek, jogszabályi változások, egészségpolitikai események, folyamatok figyelemmel kísérése.

A tagok tájékoztatása szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvételi lehetőségekről, tagozatot érintő e-továbbképzési anyagokról.

Az Országos elnökség folyamatos tájékoztatása a szakmai konferenciákon-, képviseleti feladatokban való részvételről.

Az egészségpolitikai változások, egészségügyi struktúraátalakítás hatásainak figyelemmel kísérése. Amennyiben ezek a hatások érintik/ érinthetik a felnőttápolás területét, vagy a tagozat egészségügyi szakdolgozóit, akkor kutatások szervezése, döntéselőkészítő anyagok készítése- különös tekintettel a felnőttápolási szakterületek erőteljes és hatékony szakmai képviseletére.

Szükség esetén, felkérés alapján részvétel más, MESZK által szervezett kutatásban, felmérésben. Társszakmák, multidiszciplináris feladatok, tevékenységek, szakdolgozókat érintő problémák megoldási javaslatainak közös képviselete más szakmai tagozatokkal együttműködve.

A Területi Szervezetekkel együttműködve a területi tagozati küldöttek elérhetőségi listájának frissítése. Aktív tagozati munka koordinálása a területi tagozati küldöttekkel együttműködve. Kapcsolattartás, információk átadása a területi tagozati küldötteken keresztül a Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat tagjai részére. Kapcsolattartás a területi elnökökön és az általános alelnökökön keresztül a Területi Szervezetekkel.

Aktualitások, események függvényében a kamrai honlap tagozati oldalának fejlesztése. Hírlevelek, írásos tájékoztató anyagok eljuttatása a területi tagozati küldötteknek.

A 4 éve folyamatosan, nagy sikerrel megrendezett Ápolás Innováció Országos Tudományos Konferenciasorozat, illetve az Ápolásmenedzsment Országos Középvezető Konferenciasorozat folytatása, emellett új országos rendezvények szervezése.

Az Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat szabályok szerinti, gazdaságos, magas szakmai színvonalú, hatékony működtetése az Alapszabály, a MESZK Etikai Kódex, a Tagozati SZMSZ, illetve az Országos Elnökség által elfogadott tagozati költségvetési terv alapján.


Vissza az oldal tetejére

Felnőttápolási szakmai tagozat vezetősége

Tisztség Név Munkahely Telefonszám E-mail
Tagozatvezető Tóth Andrea B-A-Z Megyei Központi... +3620 669 5333 tothandrea.felnottapolas
@gmail.com
Tagozatvezető helyettes Bednár András Lajosné Fejér Megyei Gesztenyés... +36 70 450 7359 [email protected]
Országos tagozati küldött Bednár András Lajosné Fejér Megyei Gesztenyés... +36 70 450 7359 [email protected]
Országos tagozati küldött Czigány-Varga Mária Bács-Kiskun Megyei Kórház [email protected]

Országos Szakmai Tagoztai Tanácsadó Testületi tagok

Név Munkahely
Dr. Kruppa Józsefné Felső-Szabolcsi Kórház
Jánosikné Szabó Tünde BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Szabó-Csollák Ilona Csilla BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház - Szent Ferenc Tagkórház
Hepfné Nagy Hajnalka Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Bakné Mérész Mónika Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
Gróf Kinga Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest
Dr. Olajosné Szelkó Katalin SZSZBMK Kórházak, Jósa András Oktatókórház, Pulmonológia Osztály kúraellátása
Horváth Emese BAZ megyei Központi Kórház És Egyetemi Oktatókórház
Füvesné Horváth Katalin Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
Dr. Zakarné Mezei Erzsébet Szent Margit Kórház
Vissza az oldal tetejére

Gyakran használt funkciók

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001616
 • Állásbörze
 • Biztosítás
 • Választások 2022