Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara

Vissza a Főoldalra

Szakmai tagozat:


Védőnői szakmai tagozat

Kérem válasszon az alábbi lehetőségek közül, hogy megtekinthesse a szakmai tagozattal kapcsolatos információkat.

Tisztelt Látogatók! Kedves Kollégák!

Tisztelettel köszönti Önöket a MESZK Védőnői Tagozatának vezetősége a honlapunkon.


Védőnői Országos Szakmai Tagozat vezetősége

Tisztség Név Munkahely Telefon E-mail
Tagozatvezető Csősz Katalin Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ +36 20 6695424 [email protected]
Tagozatvezető helyettes Lőrinczi Orsolya Éva Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ +36 30 9823902 [email protected]
Országos tagozati küldött Lukácsné Kovács Edit DEKK Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet +36 20 6616203 [email protected]
Országos tagozati küldött Szabó Béláné Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága +36 30 4277429 [email protected]
Országos Szakmai Tagozati Tanácsadó Testületi tag Baloghné Fűrész Veronika Szegedi Tudományegyetem - Védőnői Alapellátási Egység
Országos Szakmai Tagozati Tanácsadó Testületi tag Tóthné Majer Valéria Mohara Község Önkormányzata
Vissza az oldal tetejére

VÉDŐNŐI ORSZÁGOS SZAKMAI TAGOZAT VEZETŐ BEMUTATÁSA

Név: CSŐSZ KATALIN
Kamarai igazolvány szám: 508055
Munkahely: JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
CSŐSZ KATALIN, tagozatvezető

A TAGOZATVEZETŐ SZAKMAI ÉLETÚTJÁNAK, KORÁBBAN BETÖLTÖTT KAMARAI TISZTSÉGÉNEK, FELADATKÖRÉNEK ISMERTETÉSE:

1989. 09. 01 óta védőnőként dolgozik a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálatnál. Több lapban (Baba Magazin, Bébik, Kicsik és Nagyok Magazin, Várandós Könyv) szakmai cikkeket ír.

A MESZK védőnői tagozatát, a 2004. év november 11-én megtartott országos taggyűlés határozata alapján, országos tagozatvezetőként képviseli.

Az elmúlt 11 évben számos változás nehezítette a kamarai munkát, ennek ellenére védőnői tagozatvezetőként minden lehetőséget megragadott, hogy a védőnők munkájára, anyagi, erkölcsi megbecsülésére felhívja a figyelmet.A védőnőket képviselve részt vett:
 • Országos és megyei rendezvényeken
 • Védőnői Szakmai Kollégium ülésein
 • Eü. Min. Iskola- egészségügyi munkacsoporjának ülésein
 • Orsz. Tagozatvezetői értekezleteken
 • A Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság ülésein
 • Területi küldött-gyűlésen
 • A Magyar Hospice Alapítvány felmérésében (Bristol-Myers Squibb Alapítvány)
 • Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálatában
 • Minisztériumi, egyéb szakmai szervezetek megbeszélésein
 • 100 éves centenáriumi ünnepségek szervezésében
A tagozatot közvetlenül érintő jogszabályok, előterjesztések véleményezésében:
 • Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • Iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997 (IX.3.) NM rendelet módosításáról
 • A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet módosításáról
 • Egészségügyi szakmai irányelv a 0-7 éves korú gyermekek nyilvántartásáról az alapellátásban
 • A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Laktációs Szaktanácsadó Szakirányú Továbbképzés fejlesztéséhez a „Breastfeeding and human lactation” című szakirodalom magyar nyelvű kiadásról
 • Fejtetves kiskorú gyermek kezeléséről
 • A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges
 • Járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról
 • Az egészségügyi miniszter 15/2010. (IV. 9.) EüM rendelete a szakképzésről szóló törvény alapján alap-, közép-, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben, orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakán szerzett szakképzettséggel rendelkezők egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről
 • Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztályának 4533-1/2011-EGP iktatószámú levelével kapcsolatban a Művi meddővé tételnél kiadásra kerülő formanyomtatványáról
 • Szülésznői kompetenciáról
 • A várandósgondozásról szóló EMMI rendelet tervezetéről
 • Stb.


Felmérések készítése, lebonyolítása
 • Méhnyak szűrésről
 • Illetménykiegészítésről
 • Országos Védőnői Szolgálat felállításáról
 • Várandósgondozásról szóló 26/2014 (IV.8.) EMMI rendelet alkalmazásával kapcsolatban

Konferencia

Az elmúlt 11 évben 10 szakmai konferenciát szervezett. Neves és szakmailag megbecsült előadók részvételével, 300 – 400 fő védőnő és társszakmák tagjainak részvételével zajlottak a rendezvények, pontértékeléssel.

Szakértői tag
A 63/2011. (XI.29) NEFMI rendelet alapján a kötelező szakmacsoportos továbbképzések ellenőrzésében vesz részt, miután felvételt nyert a MESZK szakértői névjegyzékébe.

ORSZÁGOS TAGOZATVEZETŐI CÉLJAI, ELKÉPZELÉSEI:

Tovább folytatni az elmúlt 11 évben megkezdett munkát, hogy a védőnők munkája, anyagi, erkölcsi megbecsülése végre megfelelően alakuljon.

Vissza az oldal tetejére

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A MESZK védőnői tagozatát a 2004. év november 11-én megtartott országos taggyűlés határozata alapján az országos tagozatvezető képviseli. A védőnői tagozat tagja lehet minden olyan, a területi szervezetnél nyilvántartott kamarai tag, aki a tagozatba felvételét kéri, és a tagozat tagsági feltételeit teljesíti. Ugyanazon kamarai tag egyidejűleg egy szakmai tagozat tagja lehet.

Védőnői tagozat struktúrája
Területi tagozati vezetőség:

 • Tagozatvezető
 • Tagozatvezető-helyettes
 • Tagozati titkár


A védőnői tevékenységhez szükséges

Képzettséget igazoló dokumentumok. Működési nyilvántartás. MESZK tagság. Rendszeres részvétel szinten tartó és új ismereteket adó továbbképzésen.

Védőnői tagozat feladata

A védőnői tevékenység szakmai követelményeinek és érdekeinek, valamint általános és etikai szabályainak megfogalmazása mellett a kamarán belüli és kívüli képviselete.
A védőnői tagozatot közvetlenül érintő jogszabály módosítások, előterjesztések véleményezése.
A tagozathoz tartozó tagok részére szakmai, ,jogi, etikai tanácsadás.
Védőnői tagozat szakmai vélemény kialakítása és annak továbbítása az érintett kamarai döntéshozó testületekhez.
A tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységének figyelemmel kisérése. Részvétel az Alapszabály keretei között az etikai eljárásokban.
Kapcsolattartás a tagozat szerinti szakterülettel és más tagozatok, szervezetek, egészségügyi minisztérium képviselőivel, együttműködés kialakítása társszakmákkal. Konferenciákon való megjelenés. Védőnői Szakmai Kollégiumban részvétel.

Bizottságokban való részvétel:
Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság
Iskolavédőnői Ellátás Szakmai Munkabizottsága
Területi Védőnői Ellátás Szakmai Munkabizottsága

Egyetértési jogkör gyakorlása:
Védőnői tevékenység körében az egészségügyi szakképzés, valamint kötelező szakmai továbbképzés meghatározása, vizsgáztatás követelményszintjének meghatározása.
Szakdolgozók képzésével, továbbképzésével foglalkozó intézmények keretszámainak meghatározása.
A védőnői tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági engedélyezés feltételrendszerének meghatározása.

Véleményezési jogkör gyakorlása:
A tagok védőnői tevékenységét illetve anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló, valamint az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabályok tervezetét.A védőnői tevékenység szervezeti és működési rendjét.
Az egészségügyi ellátás illetve az egészségpolitika főbb fejlesztési irányait meghatározó állami, önkormányzati döntések tervezetét.
A szakdolgozói képesítéshez kötött tevékenység körében foglalkoztatott vezető megbízású szakdolgozók megbízását, illetve felmentését.
Egyéb, a tagok védőnői tevékenységét elősegítő feladatok ellátása.

A tagozat munkájának célja

A tagozat tagjainak segítése szakmai és etikai ügyekben, információk adása a kamarával és a szakmai továbbképzésekkel kapcsolatban.

Vissza az oldal tetejére

Gyakran használt funkciók

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001616
 • Állásbörze
 • Biztosítás
 • Választások 2022