Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara

Vissza a Főoldalra
Kossuth Zsuzsanna emlékévKétszáz éve született Kossuth Zsuzsanna, Magyarország első főápolója


Kossuth Zsuzsanna 1817. február 19-én született Sátoraljaújhelyen. A „legnagyobb magyar” Kossuth Lajos legkisebb húga volt, aki sokáig egyengette Zsuzsanna sorsát. Együtt dolgoztak a kolerajárvány idején, ahol a vesztegzárban lévő betegek és koleragyanús páciensek ügyeit intézte, aminek köszönhetően az ápolás területén rengeteg tapasztalatot szerzett, amit később kamatoztatni is tudott.

Flór Ferenc vezetésével 1849 elején szervezték újjá a honvédség egészségügyi osztályát, és Kossuth Lajos 1849. április 16-án „az összes tábori kórházak főápolónőjének” húgát nevezte ki. Kossuth Zsuzsanna felismerte, hogy a tábori kórházak száma közel sem lesz elegendő, így pár hónap leforgása alatt 72 ilyet alapított meg. Kiemelt fontosságú kérdéssé vált a személyzet és a felszerelés mennyisége is. A férfiak a fronton harcoltak - kik sokszor mártírhalállal fizettek hazájukért -, ezért a nők betegellátásba való bevonása elengedhetetlenné vált. Ő ismerte fel először, hogy rendkívül kevés az ápolónő a kórházakban, ezért felhívást intézett a magyar nőkhöz, hogy önkéntesként vegyenek részt a sebesültek ellátásában, betegek ápolásában, az ápolást segítő eszközök, kötszerek készítésében. Felhívására sokan mozdultak meg, és rengeteg ápolónő állt munkába. A fizikai segítségnyújtás mellett kiemelkedően fontosnak tartotta a sérültek lelki állapotának gondozását is. A sérült magyar honvédek mellett a kórházi ellátásra, ápolásra szoruló osztrák és orosz katonákat is feltétel nélkül ápolta.

Tevékenysége során szerzett tapasztalatai alapján felvetődött az ápolók professzionális szakképzésének igénye is, noha erre részletes tervet dolgoztak ki, a szabadságharc elesése miatt ennek bevezetésére már nem kerülhetett sor. A Kossuth Zsuzsanna által lerakott egészségügyi alapokat azonban sikerült megtartani, amelyek jelentős mértékben járultak hozzá a magyar ápolás további fejlődéséhez.

A vesztes háború után Kossuth Zsuzsanna menekülésre kényszerült, először Belgiumban, majd az Amerikai Egyesült Államokban, szegénységben, betegségben, kiszolgáltatottságban töltötte száműzetését 1854. június 29.-án, New York-ban bekövetkezett korai haláláig.

Amit az egészségügyben tett, minden egészségügyi dolgozó számára példa értékű. Munkásságának fénypontját az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején érte el. Olyan színvonalas betegápolási rendszert vezetett be, ami nem csak Magyarországon, hanem egész Európában egyedülálló volt. Néhány évvel később ugyanezt a munkát végezte az angol Florence Nightingale is a krími háború idején, aki világszerte ismert, emblematikus alakja az ápolás ügyének.

Kossuth Zsuzsanna az 1848-49-es szabadságharcban a hadi sérültek ellátása során tanúsított helytállása például szolgálhat a jelen kor ápolóinak is. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a tábori kórházak főápolónője munkáját csak úgy tudta sikeresen ellátni, hogy bírta az akkori kormányzat teljes támogatását, valamint az orvos szakma pártfogását. Mindezek mellett meg tudta szólítani a társadalmat annak érdekében, hogy munkájukat anyagilag és erkölcsileg is támogassák.

A jelenkor ápolásügyének is hasonló dolgokra van szüksége. Kiemelten fontos, hogy legyen Nemzet Ápolási Stratégia a hiányszakmák (pl. ápoló, szakápoló) megszüntetésére, komplex program induljon az álláshelyek betöltésére, az ápolás körülményeinek javítását célzó eszközök beszerzésére. Ugyancsak fontos egy országos médiakampány indítása a jövő ápolóinak toborzására, az egészségügyi szakdolgozók megbecsüléséért, az álláshelyek betöltéséért, a szakdolgozói pálya vonzóvá tételéért, a biztonságos betegellátás megteremtéséért.

További halaszthatatlan kormányzati intézkedés meghozatalára van szükség annak érdekében, hogy az egészségügyi tevékenységet végző munkavállalók helyzetének javítása tovább gyorsuljon. A bérfelzárkóztatás megindítása során szerzett tapasztalatok birtokában lényeges változások következzenek be a fekvő- és járóbeteg ellátás mellett az alapellátásban és az otthoni szakápolásban foglalkoztatott szakdolgozók körében.

A Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsuzsanna emlékének megőrzésére 1998-ban emlékdíjat alapított. A szervezet küldetésének tekintette Kossuth Zsuzsanna missziójának közvetítését, a hazai ápolásügy rendszerének elismerését. A kitartó törekvések eredményeképpen a Magyar Országgyűlés a 5/2014. (II.7.) számú határozatával február 19-ét - Kossuth Zsuzsanna születésének napját - a Magyar Ápolók Napjának nyilvánította.

A Magyar Nemzeti Bank éves nyilvános konzultáció hirdetett emlékérmék 2017.évi kibocsátás kapcsán. E konzultáció keretében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával emlékérme kibocsátását indítványozta a Magyar Nemzeti Banknak. A MESZK által kezdeményezett – Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkalmából megjelenő – érme méltó emléket állíthat Magyarország első főápolójának. (Az MNB által kibocsátott emlékérmék a piacon szereplő egyéb érmektől abban különböznek, hogy hazánk törvényes fizetőeszközei.)

A Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulóját emlékévvé nyilvánította. Az Egyesület közreműködve más szakmai szervezetekkel, így a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával, ápolóképző helyekkel, így például a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karával ünnepi rendezvények, szakmai napok, és versenyek szervezésével emlékezik az egykori főápoló alakjára és tetteire.

Dr. Balogh Zoltán, elnök MESZK
tanszékvezető, főiskolai tanár, SE ETK

Felhasznált irodalom:

 1. Kertész Erzsébet: Kossuth Zsuzsanna. Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1983.
 2. Mucha M. Katalin, Balogh Zoltán, Bugarszki Miklós: Két évtized - a Magyar Ápolási Egyesület hiteles története. Magyar Ápolási Egyesület. Budapest, 2009.
 3. Rabati Magda: Meszlényiné Kossuth Zsuzsanna 1817-1854. Novoprint Bt. Budapest, 2005
 4. Vártokné Fehér Rózsa: Kossuth Zsuzsánna szellemi öröksége. Magyar Ápolási Egyesület. Budapest, 2014.

Emlékérme-kibocsátás Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulóján

Budapest, 2017. február 17. – A Magyar Nemzeti Bank Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkalmából, a Magyar Ápolók Napja Ünnepségen 10 000 Ft címletű ezüst emlékérmét és annak 2000 Ft címletű színesfém változatát bocsátja ki 2017. február 17-én. Kossuth Lajos húga a magyar ápolásügy kiemelkedő alakja, Magyarország első főápolónője, benne tisztelhetjük az első katonai kórházakat létesítő és felügyelő női ápolót.

A Kossuth Zsuzsanna emlékérmék hazánk törvényes fizetőeszközei, de nem forgalmi célokat szolgálnak. Előoldalukon a külső körgyűrűben találhatóak a kötelező érmeképi elemek: felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alsó köriratban a 10 000 illetve a 2000 forint értékjelzés, bal oldalon a „2017” verési évszám, jobb oldalon a különleges mikroírással készült biztonsági elemet tartalmazó „BP.” verdejel. Az előoldal középmezője egy XIX. századi tábori kórházi jelenetet ábrázol, utalva Kossuth Zsuzsannának az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során nyújtott áldozatos munkájára, amelynek eredményeként három hónap alatt 72 tábori kórház létesült, ahol a betegellátás színvonala Európa-szerte egyedülállóan magas volt. Női önkénteseket toborzott a betegek ellátására illetve az ápolást segítő eszközök készítésére. Tapasztalatai alapján felvetődött az ápolók professzionális képzésének igénye, amelynek megvalósulását azonban a szabadságharc leverése meghiúsította.

A hátlap központi motívuma Kossuth Zsuzsanna portréja. Kossuth Zsuzsannát bátyja, Kossuth Lajos nevezte ki 1849-ben „az összes tábori kórházak főápolónőjének”: benne tisztelhetjük a legelső katonai kórházakat létesítő és felügyelő női ápolót, amire az emlékérme hátoldalán megjelenő feliratok („KOSSUTH ZSUZSANNA” és „HAZÁNK ELSŐ FŐÁPOLÓJA”) is utalnak. Itt szerepel a fiatalon elhunyt főápoló születési és halálozási éve: 1817-1854. Az emlékérmét Erőss Ildikó szobrászművész tervezte. Mesterjegye b aloldalon található.

A 10 000 forintos címletű emlékérme 925 ‰ finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm. A 2000 forintos címletű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm. A két érmetípus mérete azonos, átmérőjük 38,61 mm. Az emlékérmék széle recézett.

Az ezüst emlékpénzből tükörfényes (proof) kivitelben 5000 darab, míg a 2000 forintos címletű színesfém változatból selyemfényes (BU) kivitelben 6000 darab készíthető.

2014-től minden nemesfémből készült emlékérmét olcsóbb alapanyagú, színesfém változatban is kibocsát az MNB. Az emlékérmék értékközvetítő, ismeretterjesztő szerepének minél szélesebb körű betöltését elősegítendő, a 10 000 forintos ezüst érme a kibocsátási dátumtól, azaz 2017. február 17-től három hónapig, míg a 2000 forintos címletű színesfém emlékérme időkorlát nélkül, a teljes készlet erejéig a rajtuk szereplő névértékkel azonos áron vásárolható meg 2017. február 17-től a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.), illetve a vállalat honlapján üzemeltetett webáruházban (http://penzvero.hu).

Magyar Nemzeti Bank


Kossuth Zsuzsanna Emlékévvel kapcsolatos rendezvények, beszámolók

Területi szervezet/megye

Magyar Ápolók Napi Ünnepség időpontja

Az Ünnepség beszámolója

Nógrád megye

2017. február 10.

Magyar Ápolók Napja Balassagyarmaton

Veszprém megye

2017. február 16.

Magyar Ápolók Napja Veszprémben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

2017. február 17.

Magyar Ápolók Napja Miskolcon

Csongrád megye

2017. február 17.

Magyar Ápolók Napja Szegeden

Győr-Moson-Sopron megye

2017. február 17.

Magyar Ápolók Napja Győrben

Somogy megye

2017. február 17.

Magyar Ápolók Napja Kaposváron

Vas megye

2017. február 18.

Magyar Ápolók Napja Vasváron

Baranya megye

2017. február 20.

Magyar Ápolók Napja Pécsett

Fejér megye

2017. február 20.

Magyar Ápolók Napja Székesfehérváron

Pest megye /Pomázi Helyi Szervezet/

2017. február 21.

Magyar Ápolók Napja Visegrádon

Pest megye /Kistarcsai Helyi Szervezet/

2017. február 21.

Magyar Ápolók Napja Kistarcsán

Jász-Nagykun-Szolnok megye

2017. február 22.

Magyar Ápolók Napja Szolnokon

Zala megye

2017. február 22.

Magyar Ápolók Napja Zalaegerszegen

Tolna megye

2017. március 1.

Magyar Ápolók Napja Szekszárdon

Budapest (MH Egészségügyi Központ Honvédkórház)

2017. március 8.

Magyar Ápolók Napja – Emlékezés Kossuth Zsuzsannára

Budapest

2017. március 22.

Magyar Ápolók Napja Budapesten

Pest megye (Nagykőrös)

2017. március 24.

Magyar Ápolók Napja Nagykőrösön

Pest megye (Vác)

2017. mácius 28.

Magyar Ápolók Napja Vácott

Budapest (Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak)

2017. március 30.

Ünnepi koszorúzás Kossuth Zsuzsanna tiszteletére

Komárom - Esztergom megye

2017. április 7.

Magyar Ápolók Napja Oroszlányban

Vas megye (Szentgotthárd)

2017. május 19.

Magyar Ápolók Napja

Győr-Moson-Sopron Megye (Győr, Petz Aladár Megyei Oktatókórház)

2017. június 26.

Magyar Ápolók Napja

Heves megye (Gyöngyös, Bugát Pál Kórház)

2017. szeptember 29.

Kossuth Zsuzsanna emléktábla avatás

Budapest (Semmelweis Egyetem)

2017. október 13.

Kossuth Zsuzsanna emlékérem átadó ünnepség

Fejér megye (Székesfehérvár, Fejér Megyei Szent-György oktatókórház)

2017. október 26.

Kossuth Zsuzsanna szoboravató ünnepség

Pest megye (Visegrád)

2017. november 20.

Kossuth Zsuzsanna díjátadó ünnepség


Kossuth Zsuzsanna emlékévvel kapcsolatos sajtómegjelenések 2017.

Dokumentum címe

Típus

Publikálva

Publikus dokumentumok

Magyar Ápolók Napi Ünnepségekkel kapcsolatos média megjelenések Pest-megyében - 2017.pdf2017.04.27.
Magyar Ápolók Napi Ünnepségekkel kapcsolatos média megjelenések Komárom-Esztergom megyében - 2017.pdf2017.04.27.
Magyar Ápolók Napi Ünnepségekkel kapcsolatos média megjelenések Tolna megyében - 2017.pdf2017.03.29.
Magyar Ápolók Napi Ünnepségekkel kapcsolatos média megjelenések Budapesten - 2017.pdf2017.03.29.
Magyar Ápolók Napi Ünnepségekkel kapcsolatos média megjelenések Csongrád-megyében - 2017.pdf2017.03.06.
Magyar Ápolók Napi Ünnepségekkel kapcsolatos média megjelenések Fejér megyében - 2017.pdf2017.03.01.
Magyar Ápolók Napi Ünnepségekkel kapcsolatos média megjelenések Győr-Moson-Sopron megyében - 2017.pdf2017.03.01.
Magyar Ápolók Napi Ünnepségekkel kapcsolatos média megjelenések Nógrád megyében - 2017.pdf2017.03.01.
Magyar Ápolók Napi Ünnepségekkel kapcsolatos média megjelenések Somogy megyében - 2017.pdf2017.03.01.
Magyar Ápolók Napi Ünnepségekkel kapcsolatos média megjelenések Vas megyében - 2017.pdf2017.03.01.
Magyar Ápolók Napi Ünnepségekkel kapcsolatos média megjelenések Veszprém megyében - 2017.pdf2017.03.01.
Magyar Ápolók Napi Ünnepségekkel kapcsolatos média megjelenések Zala megyében - 2017.pdf2017.03.01.
Kossuth Zsuzsanna munkásságával, életútjával kapcsolatos sajtómegjelenések 2017.pdf2017.03.01.
Kossuth Zsuzsanna emlékévvel kapcsolatos sajtómegjelenések 2017.pdf2017.03.01.

Gyakran használt funkciók

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001616
 • Állásbörze
 • Biztosítás
 • Választások 2022
Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31